15/2/19

Ωχ...

Και σ' ανώτερα! Παντού ...επιτυχίες, οι υπηρέτες της Εκκλησίας...

4 σχόλια:

 1. Χα χα χα !!!Καλό ...(ως ανέκδοτο).Και τι θα δούμε ακόμα να λές...Λίγοι θα μείνουν ,τελικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος17/2/19, 5:00 μ.μ.

  Η ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΟΞΕΙΑ
  ΚΑΙ ΔΙΣΤΟΜΟΣ ΡΟΜΦΕΑ

  … για τα απειθή Έθνη
  (απόσπασμα)

  ΤΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

  Η ορθή ερμηνεία και κατανόηση των Γραφών εξαρτάται από τη βαθιά και ορθή γνώση της Βουλής του Θεού. Δηλαδή ο άνθρωπος να έχει Ορθόδοξες γνώσεις περί Θ ε ο ύ, Κ ό σ μ ο υ και Α ν θ ρ ώ π ο υ. Ποιος ο τελικός σκοπός της δημιουργίας του ορατού και αόρατου κόσμου. Ποιος ο σκοπός ζωής του ανθρώπου επί της γης και ποιος ο υψηλός προορισμός του.

  Υπήρξε καιρός, που δεν υπήρχε τίποτε από τον ορατό και αόρατο κόσμο, παρά μόνο ο άναρχος Θεός. Ο οποίος θέλησε να ποιήσει όντα κ α τ’ ε ι κ ό ν α κ α ι κ α θ’ ο μ ο ί ω σ η Α υ τ ο ύ (Γεν. Α’ 26). Για την επίτευξη του έργου αυτού ξεκίνησε τη Δημιουργία του ορατού και αοράτου κόσμου ώστε να υποστηρίξει το τελειότατο έργο Του. Ίνα ποιήσει άνθρωπον και δι’ αυτού πολλούς ανθρώπους υιούς Θεού και κατά χάριν θεούς. Υ ι ο ύ ς κ α ι θ υ γ α τ έ ρ α ς, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος (Β’ Κορ. Δ’ 18). Εκ του μηδενός έφερε εις το είναι την ύλη. Οντοποίησε δηλαδή την ύλη. Κατόπιν έφτιαξε τα δέκα αγγελικά τάγματα, κοσμοποίησε την ύλη και όταν το τάγμα του Εωσφόρου έπεσε και έγιναν δαίμονες κοσμοποίησε τη γη και έπλασε τον άνθρωπο, ώστε δοκιμαζόμενος ο άνθρωπος, πειραζόμενος υπό του διαβόλου και πειθαρχώντας στις εντολές του Θεού, να γίνεται αξιόμισθος δια της νίκης κατά του αντικειμένου προς το Θεό Διάβολο και έτσι να προάγεται στην υιοθεσία και τη θέωση.

  Ο πρώτος άνθρωπος πειρασθείς από του Διαβόλου έπεσε παρακούοντας την εντολή του Θεού και υπακούοντας στο ψεύδος του Διαβόλου και μέσω των Πρωτοπλάστων εισήλθε κληρονομικά η αμαρτία και ο θάνατος σε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος.

  Ο Θεός απέστειλε το Μονογενή Αυτού Υιόν και έγινε άνθρωπος αναμάρτητος, σαρκωθείς εκ Πνεύματος Αγίου και γεννηθείς εκ της Αειπαρθένου Μαρίας, για να σώσει το ανθρώπινο γένος και να το οδηγήσει στην υιοθεσία και τη θέωση.
  Μας δίδαξε την αληθινή πίστη, σταυρώθηκε, ετάφη, ανέστη εκ νεκρών και ανελήφθη στους Ουρανούς.
  Οι μαθητές Του και Απόστολοι κήρυξαν το Χριστό σε όλο τον κόσμο και ίδρυσαν την Εκκλησία του Χριστού επί της γης.
  Τη διδασκαλία του Χριστού, των Αποστόλων και των επτά Οικουμενικών Συνόδων κρατά μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία. Οι άλλοι νόθευσαν τη διδασκαλία τους, έγιναν αιρετικοί και δεν επιτυγχάνουν τον προορισμό τους, δε σώζονται. Εμείς οι Ορθόδοξοι Έλληνες κρατήσαμε την Ορθόδοξη Πίστη του Χριστού και τη μεταδώσαμε και σε άλλα Έθνη.

  Εκείνος λοιπόν ο άνθρωπος που πιστεύει ορθώς περί του Θεού και του Δημιουργού, δηλαδή εκείνος που θα ζήσει εδώ με Ορθόδοξη Πίστη και με βίο ορθό και ενάρετο, όπως μας διδάσκει ο Χριστός, θα γίνει εικόνα και ομοίωμα Θεού και θα ζει αιωνίως με το Θεό στην Ουράνια Βασιλεία Του. Για να ζήσει ο άνθρωπος με πίστη και βίο ορθό πρέπει να γνωρίζει τη διδασκαλία της θρησκείας μας. Για να τη γνωρίσει πρέπει να μελετά βιβλία χριστιανικά, από τα οποία υπάρχουν σήμερα αναρίθμητα.

  Μελέτη, Εκκλησιασμός, Εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία, Προσευχή, Νηστεία, αποχή από κάθε κακό και ποίηση του καλού και αγαθού, οδηγούν το Χριστιανό στην επιτυχία του υψηλού προορισμού του.
  Όταν δε συμπληρωθεί ο αριθμός των ανθρώπων κατ εικόνα Θεού και καθ’ ομοίωση, τον οποίον αριθμό γνωρίζει μόνον ο Θεός θα γίνει η συντέλεια του κόσμου τούτου, ο οποίος είναι υπηρετικός της Βουλής του Θεού. Θα γίνει η ανάσταση όλων των νεκρών. Κρίση και ανταπόδοση σε καθέναν κατά την πίστη και τα έργα του. Και οι μεν πιστοί και ενάρετοι θα εισέλθουν στη Βασιλεία του Θεού ως επιτυχόντες του προορισμού τους, οι δε «εις κόλασιν αιώνιον» μαζί με τον αποστάτη Διάβολο, του οποίου τις συμβουλές άκουσαν και τα έργα του οποίου εποίησαν επί της γης.

  Φαινομενικώς λοιπόν, βλέπουμε να γίνονται αγώνες και πόλεμοι μεταξύ ανθρώπων και εθνών με υλικά όπλα. Στην πραγματικότητα όμως γίνεται αγώνας μεταξύ του καλού και του κακού, του Θεού και του Διαβόλου, του φωτός και του σκότους, της αλήθειας και του ψεύδους, ποιος από τους δύο θα επικρατήσει στον καθέναν από τους ανθρώπους και σε όλη την ανθρωπότητα.

  ΠΗΓΗ:
  https://www.slideshare.net/stratilatis/ep-4676176

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμος17/2/19, 8:35 μ.μ.

  Τι θέλουμε να αποδείξουμε με τις προφητείες;
  ----------------------------------------------
  Με τις προφητείες θέλουμε να αποδείξουμε, ότι βρισκόμαστε στις παραμονές τρομακτικών γεγονότων. Θα συμβούν τα τελευταία και σημαντικότερα γεγονότα της δεύτερης Σκηνής, όπου οι δυνάμεις του σκότους, κατά θεϊκή απόφαση, θα καταστραφούν και θα επικρατήσει η Ορθόδοξη Πίστη του Χριστού. Η μία δηλαδή δύναμη θα καταστρέψει την άλλη και άλλη την άλλη δια αλληλοκαταστροφής. Το φαινόμενο αυτό είναι μια από τις παγκάκιστες ιδιότητες του Σατανά. Διότι ο Σατανάς πολεμάει την Ορθόδοξη Εκκλησία, δηλαδή την Αλήθεια με τις σκοτεινές του δυνάμεις, αλλά και τις σκοτεινές του δυνάμεις που διαφέρουν μόνο κατά την ονομασία τις διαιρεί κατά το «διαίρει και βασίλευε» και τις αλληλοσυγκρούει.

  Τόσο δε είναι το μίσος του προς το ανθρώπινο γένος, ώστε δεν αρκείται στο να τους κρατάει στην πλάνη, αλλά δια της αλληλοεξόντωσης επιθυμεί να τους εξαφανίσει από προσώπου της γης και το ταχύτερο να τους ρίξει στην κόλαση για να κολάζονται αιώνια. Τη δε γη, πολύ θα ήθελε να την κονιορτοποιούσε και του Θεού τα έργα παντελώς να κατέστρεφε.

  Τα δύο αυτά παγκάκιστα έργα θα επιχειρήσει να πραγματοποιήσει δια των πεπλανημένων και σκοτεινών οργάνων του. Όμως δε θα το κατορθώσει ένεκα των λίγων πραγματικών Ορθοδόξων Χριστιανών του Ελληνικού Έθνους και των άλλων ορθοδόξων Εθνών και θα σταματήσει το καταστροφικό έργο του Διαβόλου, διότι θα επέμβει εμφανώς και θα υποδείξει έναν Άγιο άνθρωπο, που οι προφητείες τον ονομάζουν Βασιλεία από πενίας (πτωχείας). Για να κυβερνήσει τα απειθή έθνη εν ράβδω σιδηρά (Αποκ. Ιθ 15). Θα έλθει δηλαδή η Βασιλεία του Θεού επί της γης και αυτός ο Χριστός πνευματικώς, για να ποιμάνει τα έθνη δια αντιπροσώπου Του, καθώς μας διδάσκει ο Κύριος στην Κυριακή Προσευχή «Ελθέτω η Βασιλεία Σου». Το μικρό και ασθενές Έθνος μας, το υπό πάντων αδικούμενο θα εξέλθει νικητής, διότι θα νικήσει και θα επικρατήσει η Ορθόδοξος πίστη του.

  Θαυμάστε σοφία Θεού και Δύναμη: «Ούτοι εν άρμασι και ούτοι εν ίπποις» (αεροπλάνα και πυρηνικά όπλα) ημείς δε εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθησόμεθα (ψαλμ. Ιθ’ 8).

  Αλλά για να γίνουν αυτά τα καλά για το Έθνος μας προϋποτίθεται ότι θα μετανοήσουμε και θα προσφύγουμε στο Θεό των Πατέρων ημών και την Παναγίαν Αυτού Μητέρα. Διότι αν δεν το κάνουμε αυτό, όχι μόνο δε θα δοξαστούμε, αλλά και σκληρά θα τιμωρηθούμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Γράφετε μόνο με Ελληνικούς χαρακτήρες.
Σχόλια που δεν δεν είναι σοβαρά θα διαγράφονται.
Η ευθύνη των σχολίων ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους σχολιαστές.