25/8/18

Βερύκιος: Η ψυχασθένεια της δημοσιογραφικής πορνείας…

2 σχόλια:

 1. Ανώνυμος25/8/18, 5:24 μ.μ.

  "Παν αγαθόν εκ Θεού έχει την αρχήν. Δεν γίνεται αγαθός λογισμός μη ων εκ Θεού, μηδέ πονηρός μη ων εκ του Διαβόλου. Ό,τι καλόν λοιπόν διανοηθής, ειπής, διαπράξης, όλα είναι της δωρεάς του Θεού. «Παν δώρημα τέλειον άνωθεν έστι καταβαίνον». Όλα είναι της δωρεάς του Θεού. εδικόν μας δεν έχομεν τίποτε.

  Ας εξετάζωμεν ο καθείς μας, νέοι και γέροντες, μικροί και μεγάλοι εις τον κάθε λόγον όπου θα ειπούμεν, εις το κάθε μας βήμα, εις όλας τας στιγμάς νυκτός και ημέρας μήπως κάμνωμεν, λέγωμεν ή διανοούμεθα κάτι που δεν αρέσει εις τον Χριστόν;

  Θα δώσωμεν έκαστος λόγον όχι μόνον δια τας θεμιτάς και αθεμίτους πράξεις του, αλλά και δια λόγον αργόν και δια τας εννοίας, όπου διανοήθημεν εσφαλμένως.

  Ή θα ζήσω μίαν ώραν καθώς θέλεις, Χριστέ μου, ή ας μη υπάρχω εις αυτήν την ζωήν. Έτσι κλαίεις, θρηνείς, και έρχεται το έλεος του Κυρίου. Ησυχάζουν τα πάθη και ειρηνεύεις με τον εαυτόν σου, με τον Θεόν και με όλην την κτίσιν...

  Κάλλιον να αποθάνω επάνω εις τον αγώνα, παρά να αφήσω και να υβρισθή η οδός του Θεού, αφού έχω τόσας μαρτυρίας ότι δι' αυτής διώδευσαν Πάντες οι Άγιοι


  ------------------------------------------------------------
  Σωτήριες αλήθειες, καρπός χάριτος και πείρας από τον πνευματικόν ανθόκηπον του μεγάλου Ησυχαστού του αιώνος μας

  Γέροντος ΙΩΣΗΦ του Αγιορείτου, † 1959

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος27/8/18, 12:42 μ.μ.

  Προφητείες Αγίου Ιωάννου του νέου Χοζεβίτου.

  Άγιος Ιωάννης ο νέος Χοζεβίτης, Ρουμάνος Ιερομόναχος και Ησυχαστής (ερημίτης) στην κοιλάδα του Ιορδάνου (+1960), σωματικά ΑΦΘΑΡΤΟΣ μέχρι και σήμερα.
  Μερικές σπουδαίες προφητείες του.

  Οι προφητείες του Αγίου Ιωάννου, είναι αυτές που ΑΡΙΘΜΟΥΝΤΑΙ με: 1, 2, 3, ..., 21. Όλα τα υπόλοιπα, είναι ΣΧΟΛΙΑ (που μπορεί πιθανώς να έχουν και κάποια λάθη) αυτού που κατασκεύασε το βίντεο.

  https://www.youtube.com/watch?v=FO1XS9g1pDs

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Γράφετε μόνο με Ελληνικούς χαρακτήρες.
Σχόλια που δεν δεν είναι σοβαρά θα διαγράφονται.
Η ευθύνη των σχολίων ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους σχολιαστές.