9/6/18

Η Βουλή με την «αισθητική» της αυθάδους παρακμιακής «υπερηφάνειας»!!!

4 σχόλια:

 1. Ανώνυμος9/6/18, 10:38 μ.μ.

  Καλύτερα να μη βλέπουμε τις εικόνες..., να μην επέρχεται η συνήθεια στο θέαμα.
  Με έχει πιάσει πολύ σφίξιμο τελευταία με αυτά που γίνονται. Πότε θα τελειώσει επιτέλους αυτό το μαρτύριο με αυτή την κυβέρνηση; Πόσα ακόμα θα υποστούμε ως λαός και ως χριστιανοί;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ...
  ΥΠΟΜΟΝΗ ΚΙ ΕΡΧΕΤΑΙ....(ΤΟ ΠΟΘΟΥΜΕΝΟ)

  ΝΕΟ ΒΙΝΤΕΟ:
  ΥΠΟΜΟΝΗ ΑΔΕΛΦΙΑ, Ο ΘΕΟΣ ΜΙΛΑΕΙ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ.
  ΥΠΟΜΟΝΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

  ΝΕΟ ΒΙΝΤΕΟ:
  ΟΙ ΚΑΚΟΔΟΞΙΕΣ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΦΥΛΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ.
  https://www.youtube.com/watch?v=Dcnvr_3Y230

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμος10/6/18, 1:04 π.μ.

  Παροιμίες Παλαιάς Διαθήκης (1,24 - 1,33)

  Επειδή είδα, ότι μολονότι σας εκαλούσα και σεις δεν υπηκούσατε, εγώ η Σοφία σας ωμίλησα εις εντονώτερον ύφος, εμάκρυνα τον λόγον μου προς σας. Σεις όμως και πάλιν δεν εδίδατε καμμίαν προσοχήν·

  αλλά τουναντίον εθεωρείτε χωρίς αξίαν και σημασίαν τας σύμβουλάς μου. Εις δε τους ελέγχους μου δεν εδίδατε καμμίαν προσοχήν·

  δια τούτο, λοιπόν, και εγώ θα γελάσω με την απώλειάν σας, θα χαρώ πάρα πολύ, όταν θα επέρχεται εναντίον σας ο όλεθρος.

  Και όταν αιφνιδίως εγερθή εναντίον σας ταραχή, ο δε όλεθρός σας ως καταστρεπτική καταιγίς επιπέση επάνω σας, όταν σας βρη θλίψις μεγάλη η πολιορκία της πόλεως σας από τους εχθρούς, όταν θα βλέπετε και σεις να έρχεται αναπόφευκτος ο όλεθρός σας,

  τότε θα συμβή τούτο· θα με επικαλεσθήτε, εγώ όμως δεν θα ακούσω την επίκλησίν σας. Θα με ζητήσουν ως βοηθόν των και στήριγμά των οι κακοί εις τας δυσκόλους των περιστάσεις, και δεν θα με εύρουν ως λυτρωτήν και σωτήρα των.

  Διότι εμίσησαν την θείαν σοφίαν, τον δε λόγον του Κυρίου δεν τον επροτίμησαν, αλλά τον απέρριψαν.

  Ούτε ήθελον να δώσουν προσοχήν εις τα θελήματά Μου. Εξ αντιθέτου περιέπαιζαν και εχλεύαζαν τους ελέγχους, τους οποίους προς σωτηρίαν των απηύθυνα.

  Δια τούτο θα φάγουν τους καρπούς της κακής των ζωής και συμπεριφοράς. Θα απολαύσουν τα επίχειρα της κακίας των. Θα πλημμυρίσουν και θα πνιγούν μέσα εις τας οδυνηράς συνεπείας της ασεβείας των.

  Επειδή ηδίκησαν τους αφελείς και αγαθούς ανθρώπους, θεία φοβερά κρίσις θα εξολοθρεύση τους ασεβείς.

  Εκείνος όμως, που ακούει και υπακούει εις εμέ, την Σοφίαν, θα ζη με σταθεράν την ελπίδα του εις την παντοδύναμον προστασίαν του Υψιστου και θα διατηρή την γαλήνην του εις κάθε περίστασιν, χωρίς φόβον από κανένα κακόν”.


  http://users.sch.gr/aiasgr/Palaia_Diathikh/Paroimiai/Paroimiai_kef.1-9.htm#kef.3

  ΟΥΡΑΝΟΔΡΟΜΟΣ (για τη μεταφορά)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος10/6/18, 3:40 π.μ.

  Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Μουλατσιώτης, Πρωτοσύγκελλος της Ι.Μ. Φωκίδος: Το Ευαγγέλιο του τυφλού και η εποχή του Αντιχρίστου.

  https://www.youtube.com/watch?v=YKqsJZ6bsow

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Γράφετε μόνο με Ελληνικούς χαρακτήρες.
Σχόλια που δεν δεν είναι σοβαρά θα διαγράφονται.
Η ευθύνη των σχολίων ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους σχολιαστές.